Ürünler - Biyositler

Biyositler

Biyositler açık ve kapalı devre sistemlerde mikroorganizma, yosun, bakteri gibi sisteme zarar veren oluşumların engellenmesi için kullanılan kimyasallardır. Biyositler bu oluşumların sisteme vermiş olduğu zararı minimuma indirgemektedir. Firmamızca üretilen biyositler her çeşit biyolojik oluşuma çözüm olabilmektedir.